Om Beslagsmix

Beslagsmix AB är specialinriktade mot nordisk snickeriindustri. Vår affärsidé är enkel: Hög servicenivå, snabba leveranser och bra priser.
Letar du efter gångjärn, sängskåpsbeslag, möbelbeslag, expansionsbeslag, specialbeslag, skåp inredningar, lådsystem...
– vilka beslag du än söker har du hittat rätt.

Välkomna till oss!


VÅRA VÄRDEGRUNDER:

HÅLLBARHET
Vi skall ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt
som socialt perspektiv. Vi skall minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska
och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser Bolaget
förfogar över.

AKTSAM
Vi skall ha en hög lägstanivå på vårt arbete. Vi skall hålla vad vi lovar och vara uppriktiga
mot kunder och medarbetare. Vi tar ett personligt ansvar för det vi gör.

RESPEKT
Vi ska visa ömsesidig respekt för varandras arbetssituation både internt och externt.
Vi ska visa respekt oavsett etnisk bakgrund, kön eller ursprung.

MEDMÄNNISKA
Vi är ärliga mot varandra och mot våra kunder.

OLIKA
Vi är lojala mot varandra och ställer upp för varandra, stöttar och hjälper den som behöver.

NYTÄNKANDE
Vi skall inte vara rädda för att hitta nya arbetsmetoder. Vi skall inte vara rädda för att
titta på hur andra i branschen jobbar.

INSPIRATION
Vi inspirerar våra kunder med innovativa materiallösningar och smarta logistiklösningar.
En positiv attityd, ständig utveckling och förbättring både personligen och professionellt
skall vara ledord avseende Beslagsmix AB:s medarbetare.

Vår vision är – Tillsammans gör vi snickeriindustrin effektivare


H ållbarhet
A ktsam
R espekt
M edmänniska
O lika
N ytänkande
I nspirerande

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.